יאָ-ייִדיש-אָרט: אַ צענטער פֿאַר ייִדישע לימודים און ייִדישער קולטור

יאָ לייגט פֿאָר אַ ברייטע גאַמע ייִדיש-קורסן:

  • שפּראַך-לימוד אויף אַלע ניוואָען: אָנהייבער, ווײַטהאַלטערס און אַוואַנסירטע
  • ליטעראַטור-קורסן
  • שמועסקלאַסן
  • ספּעציעלע קורסן: ״בריוו פֿון בוידעם״, אַקטיוויטעטן פֿאַר קינדער און יוגנט, קאָכוואַרשטאַטן פֿון מיזרח-אייראָפּעיִשע מאכלים אויף ייִדיש, סוף-וואָכן אויף ייִדיש, און נאָך.

די קורסן קומען פֿאָר אין דער קאָראָנע־תּקופֿה אויף זום