צוגאָבאונטערנעמונגען

אין משך פֿון יאָר וועלן פֿאָקומען:

  • קאָכוואַרשטאַטן פֿון מזרח-אייראָפּעיִשע מאכלים אויף ייִדיש
  • אַקטיוויטעטן פֿאַר קינדער און יוגנט
  • סוף-וואָכן אויף ייִדיש
  • ווינטערקורס אויף ייִדיש

מיר וועלן מודיע זײַן וועגן די אונטערנעמונגען באַזונדער.