קאָנטאַקט־פּרטים פֿאַר דער פֿאַרשרײַבונג:

 

ד״ר מרים טרין

טעלעפֿאָן 0097252677546+

miriam.trinh [at] gmail.com

(איקון פייסבוק) יאָ ייִדישאָרט

אויב איר ווילט זײַן אויף אונדזער קאָנטאַקטרשימה, שרײַבט אונדז:

miriam.trinh [at] gmail.com