אליעזר ניבורסקי

נולד בבואנוס־איירס. גדל בפריס, במשפחה חילונית דוברת יידיש. היה קשור ומעורב בחוגי יידיש של פריס, במיוחד בספריית מעדעם. הוא בעל תואר ראשון ושני במתמטיקה. כבר בצעירותו עסק בהוראת יידיש ואחר כך השתתף בפרוייקטים לקסיקוגרפיים וביבליוגרפיים שונים. לימד שנים רבות יידיש בתל־אביב, וכן בקורסים בינלאומיים בווילנה, ניו יורק, בלטימור וירושלים. בשנים האחרונות מוביל את הכנת מילון יידיש־עברית חדש.

מרים טרין

מרים טרין נולדה בפולין וגדלה בגרמניה. היא בעלת תואר ראשון בלימודי ייִדיש ופילוסופיה מהאוניברסיטה העברית, בעלת תואר שני מאוניברסיטת סורבון בפריס ומאוניברסיטת מארק בלוך בשטרסבורג ובעלת תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית. לאחר סיום הדוקטורט שהתה כעמיתת מחקר בפוסטדוקטורט באוניברסיטת ג׳ונס הופקינס בבלטימור. משנת 1999 היא עוסקת בהוראת לשון וספרות יידיש, בין היתר בפריס, אוקספורד, שטרסבורג, וילנה, ניו יורק ותלאביב. כיום היא מלמדת באוניברסיטה העברית. פרסמה עבודות בתחום ספרות יידיש מודרנית ובמיוחד על ספרות השואה. היא גם עוסקת בתרגום מיידיש ואליה